w/ Charles McPherson Quintet ’80th Birthday Celebration

New York, New York, United States

Jazz Standard

7:30 PM
$30

w/ Charles McPherson Quintet '80th Birthday Celebration

Venue Details

116 E. 27th Street
New York, New York 10016
United States
(212) 576-2232